Ανακαίνιση Κουζίνας Περιοχή Κυψέλη

Ανακαινίσαμε την κουζίνα στην κυψέλη σε μια πολυκατοικία του 1970 και κατασκευάσαμε τα ντουλάπια από Μελαμίνη . Τοποθετήσαμε ένα πάγκο από βακελίτη. Χρησιμοποιήσαμε από τα καλύτερα φρένα που υπάρχουν στο εμπόριο << slimbox >> Όπως επίσης βάλαμε μεντεσέδες φρένα για καλύτερη ασφάλεια και επαφή των ντουλαπιών. Επιλέξαμε να κλείσουμε μέχρι το ταβάνι τα ντουλάπια για να κρύψουμε το σωλήνα του εξαεριστήρα. Δημιουργήσαμε ένα βοηθητικό πάγκο κρεμασμένο στον τοίχο.