Ανακαίνιση Κουζίνας

Σε κατοικία στην Αθήνα αναλάβαμε την ανακαίνιση της κουζίνας. Δημιουργήσαμε έπιπλα με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και υλικά εξαιρετικής αντοχής στην καθημερινή χρήση. Ο σχεδιασμός της κουζίνας έγινε με γνώμονα την μέγιστη λειτουργικότητα και χρήση του διαθέσιμου χώρου.