Ειδική Κατασκευή Κουζίνας

Για εταιρία στην Αττική αναλάβαμε το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικού πάγκου για το χώρο της κουζίνας. Το έπιπλο σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πάνω από ένα άτομα και να έχει μεγάλους χώρους αποθήκευσης, ενώ τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι υψηλής αντοχής, ώστε να αντέξουν χρόνια στην καθημερινή χρήση.